Đào tạo

日本語, English & Tiếng Việt

Đào tạo Tiếng Nhật

Chương trình đào tạo chất lượng chuyên nghiệp, xây dựng hướng tới từng học viên

Lịch khai giảng

Khoá học Ngày nhập học Ngày khai giảng Lịch tuần Thời gian Giáo viên Học phí Giáo trình
Khai giảng lớp N3-09

22/02/2019 28/02/2019 Thứ 3, 5, 7 18h15 ~ 20h00 GVVN & GVNB 4.800.000 đ 155.000 đ
Khai giảng lớp A-07

21/02/2019 27/02/2019 Thứ 2, 4, 6 18h15 ~ 20h30 GVVN & GVNB 4.500.000 đ Miễn phí
Khai giảng lớp B-06

21/02/2019 26/02/2019 Thứ 3, 5, 7 18h15 ~ 20h30 GVVN & GVNB 4.500.000 đ Miễn phí
Khai giảng lớp Kanji-04

15/02/2019 21/02/2019 Thứ 3, 5 18h15 ~ 20h00 GVVN & GVNB 950.000 đ Miễn phí
Khai giảng lớp A-01

14/02/2019 20/02/2019 Thứ 2~6 9h00 ~ 12h00 GVVN & GVNB 4.500.000 đ Miễn phí
Khai giảng lớp HT-02

14/02/2019 19/02/2019 Thứ 3, 5 18h15 ~ 20h00 GVVN & GVNB 2.500.000 đ Miễn phí
Khai giảng lớp A1-03

14/02/2019 19/02/2019 Thứ 3, 5, 7 18h15 ~ 20h00 GVVN & GVNB 1.500.000 đ 75.000 đ
Khai giảng lớp N2-05

15/01/2019 21/02/2019 Thứ 3, 5, 7 18h15 ~ 20h00 GVVN & GVNB 6.200.000 đ 170.000 đ

Lớp tiếng nhật dành cho trẻ em

Đào tạo Tiếng Anh

Đào tạo Tiếng Việt

Giảng viên

 • Hoàng Thị Quỳnh

  Hoàng Thị Quỳnh

  5 năm kinh nghiệm

 • Nguyễn Thị Huyền Trang

  Nguyễn Thị Huyền Trang

  5 năm kinh nghiệm

 • Bùi Minh Thùy

  Bùi Minh Thùy

  3 năm kinh nghiệm

 • Vũ Thanh Tuyền

  Vũ Thanh Tuyền

  5 năm kinh nghiệm

 • Mẫn Lan Anh

  Mẫn Lan Anh

  3 năm kinh nghiệm

 • Đinh Diệu Linh

  Đinh Diệu Linh

  2 năm kinh nghiệm

 • Nguyễn Kiều Anh

  Nguyễn Kiều Anh

  2 năm kinh nghiệm

 • Ngô Khánh Toàn

  Ngô Khánh Toàn

  3 năm kinh nghiệm

 • Tomohiro

  Tomohiro

  2 năm kinh nghiệm

 • Nagata

  Nagata

  2 năm kinh nghiệm

 • Manabe

  Manabe

  2 năm kinh nghiệm

 • Sakai

  Sakai

  1 năm kinh nghiệm

Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?