Giới thiệu

Sứ mệnh và Nhiệm vụ

Sự tin cậy tạo dựng tinh thần trách nhiệm

Chữ tín và tinh thần trách nhiệm luôn là kim chỉ nam của Nam Triều trong mọi công việc

Chất lượng PDCA tại Nam Triều

Phương châm chất lượng PLAN - DO - CHECK - ACT
(Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động)

Môi trường làm việc thân thiện, giao tiếp cởi mở

Đại gia đình Nam Triều luôn chào đón các bạn, sự thân thiện đến từ các giáo viên, chuyên nghiệp từ mọi người, và sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin cho bạn về các dịch vụ, tuyển dụng nhân sự...

Hôm nay là bước tiến vượt hôm qua

Con người và dịch vụ của Nam Triều vẫn đang hoàn thiện từng ngày

Hướng đến khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi

Giảng viên

Giảng viên

 • Hoàng Thị Quỳnh

  Hoàng Thị Quỳnh

  5 năm kinh nghiệm

 • Nguyễn Thị Huyền Trang

  Nguyễn Thị Huyền Trang

  5 năm kinh nghiệm

 • Bùi Minh Thùy

  Bùi Minh Thùy

  3 năm kinh nghiệm

 • Vũ Thanh Tuyền

  Vũ Thanh Tuyền

  5 năm kinh nghiệm

 • Mẫn Lan Anh

  Mẫn Lan Anh

  3 năm kinh nghiệm

 • Đinh Diệu Linh

  Đinh Diệu Linh

  2 năm kinh nghiệm

 • Nguyễn Kiều Anh

  Nguyễn Kiều Anh

  2 năm kinh nghiệm

 • Ngô Khánh Toàn

  Ngô Khánh Toàn

  3 năm kinh nghiệm

 • Tomohiro

  Tomohiro

  2 năm kinh nghiệm

 • Nagata

  Nagata

  2 năm kinh nghiệm

 • Manabe

  Manabe

  2 năm kinh nghiệm

 • Sakai

  Sakai

  1 năm kinh nghiệm

Không gian làm việc và học tập

Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?