Chương trình đào tạo sơ cấp được chia thành nhiều khóa học từ A1→B3 với mục đích xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản đầy đủ và chắc chắn nhất.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

KHÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG GIÁO TRÌNH THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ PHÍ GIÁO TRÌNH
A1
(Chữ cái ~ Bài 7)
Học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật Minna no Nihongo 2h x 34 buổi 1500000 75000
A2
(Bài 8 ~ Bài 16)
Học viên đã học hết bài 7 2h x 30 buổi 1500000 65000
A3
(Bài 17 ~ Bài 25)
Học viên đã học hết bài 16 2h x 30 buổi 1500000 65000
A
(Chữ cái ~ Bài 25)
Học viên mới bắt đầu học tiếng Nhật 3h x 62 buổi 4500000 Miễn phí
B1
(Bài 26 ~ Bài 33)
Học viên đã học hết bài 25 2h x 27 buổi 1500000 65000
B2
(Bài 34 ~ Bài 42)
Học viên đã học hết bài 33 2h x 30 buổi 1500000 65000
B3
(Bài 43 ~ Bài 50)
Học viên đã học hết bài 42 2h x 27 buổi 1500000 65000
B
(Bài 26 ~ Bài 50)
Học viên đã học hết bài 25 3h x 56 buổi 4500000 Miễn phí
19/02/2021

Bình luận

  • 3138 lượt xem
Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?