Các cuộc đàm phán quốc tế chuyên nghiệp được tạo ra từ những phiên dịch xuất sắc.
Các buổi hội nghị, hội thảo, các cuộc đàm phán quốc tế, đàm phán thương mại thành công được tạo ra từ việc phối hợp giữa các phiên dịch viên ưu tú.
Tại đây, Nam Triều cung cấp các dịch vụ phái cử phiên dịch có năng lực trên tất cả các lĩnh vực và có thể đáp ứng được các điều kiện đề ra hay các nghiệp vụ quản lý kế hoạch cho đến việc thực hiện các kế hoạch đó.

26/11/2018

Bình luận

  • 118 lượt xem
Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?