Điểm tin

Niên hiệu (元号)mới 令和 và lịch Nhật Bản

19/04/2019

Niên hiệu (元号)mới 令和 và lịch Nhật Bản

Ngày hôm qua 1/4/2019, nội các Nhật Bản đã đưa ra thông báo về sử dụng Niên hiệu mới. Theo đó với sự thoái vị của Nhật Hoàng Akihito vào ngày 30/4/201..

Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?