1. Năng lực ngoại ngữ
Đầu tiên là năng lực ngoại ngữ. Đây là kỹ năng quan trọng nhất trong công việc biên dịch để diễn đạt đầy đủ và chính xác ý nghĩa trong bản gốc. Do đó, năng lực ngoại ngữ cần phải chuẩn xác, dịch tiếng Nhật thì phải dịch theo văn phạm tiếng Nhật, còn nếu là bản dịch tiếng Anh thì cần phải viết theo văn phạm tiếng Anh.


2. Kiến thức chuyên môn
Tiếp theo là kiến thức chuyên môn . Trong việc biên dịch thì kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực là yếu tố không thể thiếu. Ví dụ, từ tiếng Anh đơn giản là Administration. Có thể có rất nhiều cách dịch có thể mang lại ý nghĩa cho từ này như là chính trị, văn phòng, hành chính...Nhưng trong lĩnh vực Y học thì lại dịch là “liều (lượng)”. Nếu không có kiến thức chuyên môn về y học thì không thể dịch được ngay.

3. Năng lực tra cứu 

Tuy nhiên, cho dù năng lực chuyên môn có giỏi thế nào đi chăng nữa thì khi dịch nhất định cũng có những từ không biết. Vì thế năng lực tra cứu rất quan trọng. Ngoài những từ tra trên từ điển thì còn có thể nắm được thông tin nhanh chóng bằng việc tra cứu Internet.
Tùy theo cách tra cứu mà có thể nắm được thông tin cần tìm một cách nhanh nhất, và việc thiếu kiến thức cũng có thể  bù đắp được phần nhiều. Trong dịch thuật thực tế, việc nâng cao năng lực tra cứu, ngày càng trở nên cần thiết.
4. Năng lực biên dịch
Cuối cùng là năng lực dịch thuật. Cho dù có thể đọc chính xác được bản gốc mà không thể biểu hiện nó bằng ngôn ngữ khi dịch thì những năng lực trên chỉ là bong bóng xà phòng. Cho dù là dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Nhật thì điều cần thiết là phải trung thực với bản gốc và rèn luyện kĩ năng biên dịch để bản dịch có nội dung tự nhiên và dễ hiểu nhất. 

5. Kiến thức tổng hợp:
Một người làm nghề biên dịch có kĩ năng giỏi hay kém là tùy thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức tổng hợp.
Chẳng hạn như, người tốt nghiệp khoa tiếng Anh thì năng lực ngoại ngữ tốt nhưng đổi lại có nhiều trường hợp kiến thức chuyên môn không đủ. Mặt khác những người làm về kĩ thuật có kiến thức chuyên môn tốt nhưng lại thiếu về năng lực ngôn ngữ
Ngoài ra, người sống hàng chục năm ở nước ngoài năng lực ngôn ngữ tốt, khả năng dịch tốt nhưng trong trường hợp này có lẽ phải bổ sung thêm về năng lực tiếng mẹ đẻ.
Do đó việc đầu tiên là phải hiểu được năng lực bản thân mà mình có trong thời điểm hiện tại, để nâng cao, bổ sung thêm năng lực còn thiếu.
Cho dù thiếu kĩ năng gì thì cũng không thể là một biên dịch viên giỏi được. Trong công việc biên dịch, cần sử dụng thành thạo cả 5 kĩ năng trên đưa vào một bản dịch. Để có thể dịch tốt thì cần phải rèn luyện cả 5 kĩ năng này.

30/10/2018

Bình luận

  • 162 lượt xem
Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?