Dịch thuật

Biên dịch & Phiên dịch

Chính xác

Chất lượng

Bảo mật

An toàn

Điểm khác biệt

Lĩnh vực biên dịch

  • Tài liệu chuyên môn
  • Tài liệu công chứng
  • Ngôn ngữ biên dịch
Tiếng Việt
日本語, 中國人, English, Français, Deutsch,…
日本語
Các ngôn ngữ khác
English
Các ngôn ngữ khác

Phiên dịch

Đội ngũ phiên dịch viên

Tìm hiểu thêm

Đội ngũ phiên dịch viên

Dịch vụ đa dang

 

Dịch vụ đa dạng 

Phiên dịch viên ưu tú

 

Các buổi hội nghị, hội thảo, các cuộc đàm phán quốc tế, đàm phán thương mại thành công được tạo ra từ việc phối hợp giữa các phiên dịch viên ưu tú.

Lĩnh vực phiên dịch

 

Các cuộc đàm phán quốc tế chuyên nghiệp được tạo ra từ những phiên dịch xuất sắc.Các buổi hội nghị, hội thảo, các cuộc đàm phán quốc tế, đàm phán thương mại thành công được tạo ra từ việc phối hợp giữa các phiên dịch viên ưu tú. Tại đây, Nam Triều cung cấp các dịch vụ phái cử phiên dịch có năng lực trên tất cả các lĩnh vực và có thể đáp ứng được các điều kiện đề ra hay các nghiệp vụ quản lý kế hoạch cho đến việc thực hiện các kế hoạch đó.

Ngôn ngữ phiên dịch

日本語
English
Indonesia
Deutsch
中國人
ภาษาไทย

Lĩnh vực phiên dịch

Tài chính tiền tệ
Công nghệ
Luận văn
Pháp luật
Giáo dục
Kinh tế
Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?